Sommerens Gledingpriser!

Sommerens Gledingpriser!

I Gleding ser vi alltid etter de gode historiene, nestekjærlighet, god kultur for anerkjennelse, inkludering og tilhørighet. Vi tror på de små magiske øyeblikkene mellom mennesker og hvor viktige de er for helsen vår og samfunnet vårt. 

Derfor feirer vi litt ekstra to ganger i året! Det har vært en glede å lese gjennom nominasjonene og begrunnelsene. Her er dem som har utmerket seg ekstra og alle de nominerte! 

Takk for at dere gjør verden litt bedre der dere er! Håper disse historiene vil inspirere. 

Gleding-ildsjeler: 


Lillian Eltervåg

Lillian mi mor som nettopp ble 75. Hun gjør mye hverdagsgleding. Når det er jul pakker hun inn twist og skriver kort til de som jobber på apoteket Hommersåk. Takker for god service og hjelp. Fysioterapeuten på Hommersåk får og blomster og brød som takk for hjelp. Her en dag kom en ungdom til mor og far og spurte om låne litt strøm på bilen. Selvsagt og han endte opp med kaffe og vaffel og goe drøs som var til glede for de alle. Han hadde lyst å komme tilbake på besøk. Så mor sprer mye glede rundt seg med smil og gode ord til de hun møter på livets vei🥳ja tannlegen sier og han blir glad når han ser hun er dagens pasient pga av gleden hun skaper og tannlegen får lett en klem når hun går 🥳

 

Anne-Lena Løvdahl Hoff

Anne-Lena er ildsjel, mamma og grunnlegger av Foreldrelandsbyen. Hun står utrettelig på for å sikre gode oppvekstbetingelser for alle norske barn, unge og deres familier. Anne-Lena har samlet en fantsisk gruppe fagpersoner og foreldre som går i bresjen for å spre ny og viktig kunnskap om barns utvikling. En ekte digital foreldrelandsby. Dette gjør hun gratis!! (såvidt jeg vet!), i tillegg til å ta vare på sin egen familie.

 

Gleding-kolleger: 

Pål David Blakely, Sandnes Videregående skole

Pål startet som ny rektor 1. februar 2022 ved Sandnes videregående skole. «Det har jeg aldri gjort før, så det får jeg sikkert til!» Ja, det gjør du! De siste ukene har flere kollegaer ( avdelingsledere, kontorfullmektige, rådgivere og lærere ) skrytt entusiastisk av den nye rektoren vår. Han er alltid imøtekommende, lytter og argumenterer bra for sine valg. Han gjør hverdagen i skolen lettere å stå i og han bygger lag! Så noe har han tatt med seg fra sin tid i «Tufte» https://www.aftenbladet.no/kultur/i/vxyxm/nerd-uten-ballfoelelse. Vi er over 100 ansatte og 1000 elever som er så heldige å ha ham som leder (kaptein på laget). Dersom Pål vinner, håper jeg at alle ansatte får bli med på foredraget, som igjen vil få betydning for over 1000 elever ved skolestart- for en god start det vil være på høsten!

 


Gunhild Vårvik Tangeland, Goa skole Randaberg

Gunhild er inspektør på Goa skole i Randaberg. Hun har i en år-rekke hatt ansvar for spes ped på vår skole. Hun fremsnakker alltid både elever og ansatte. Hun ser det gode i alle rundt seg. Har en spesiell forkjærlighet for de elevene som strever mest. Legger til rette for at disse skal ha det godt hos oss. For meg personlig har hun betydd enormt mye. Hun har støttet meg og trodd på meg i alle år . Du vet noen mennesker kan ha sånn tro på deg, at det til slutt smitter over, og du blir i stand til å ta stillinger og ansvar en aldri hadde klart uten. Gunhild skal pensjonere seg til sommeren, og det hadde vært så kjekt å kunne gitt henne den anerkjennelsen. Hun er bare et utrolig godt menneske. De varme strålene fra henne har varmet oss godt.

 

Gleding-FAU: 

FAU v/Lunden skole

Jeg mener vi har Norges vennligste, robuste, engasjerende og respektfulle FAU. FAU hos oss eksepsjonelt flinke til å samarbeide med skolens ledelse! Vi har en FAU leder som dessverre skal gå av nå, så er vi er veldig spente på arvtageren. Men det som er spesielt bra hos oss- er engasjementet! Fra å være et FAU som er mest opptatt av dugnad og være partyfiksere så har vi fått et FAU som er genuint opptatt av skolens utviklingsarbeid. At vi sammen skaper en god skolekultur hvor «alle hører til» (vår visjon) og at vi etterstreber å være en «vi skole» med god pedagogisk praksis. FAU hos oss er opptatt av fagfornyelsen og har vært med å skape våre verdier utifra verdigrunnlaget i overordnet del! Nå prøver vi å etterleve dette! Vi skal ha en skolekultur som bærer preg av verdiene. FAU lederen er oppdatert og holder skoleledelsen i øra så de får være med i diskusjoner og er en meget viktig samarbeidspartner for oss. FAU stiller alltid opp, er vår kritiske venn og gode støttespiller. Hos oss er elevene, ansatte OG foreldrene en del av Lundenfamilien! 

 

Gleding-barnehage:

Kausvol Gårdsbarnehage

Alle som jobber her, ledelse og ansatte, har et utrolig positivt og godt møte med foreldre og barn. Ledelsens engasjement og fokus på gleding vil jo smitte over på de ansatte og det synes absolutt i denne barnehagen. Ledelsen er også god på å dele med seg av nyttige informasjonskanaler til oss foreldre, deriblant Gleding sine innspill på sosiale medier. Vanskelige og utfordrende ting blir tatt alvorlig men møtes allikevel med positivitet over at foreldre kommer med tilbakemelding og at vi sammen kan finne gode løsninger der det skulle trenges. Denne barnehagen er et sted hvor det spres utrolig mye glede hver eneste dag, på alle nivåer!

 

Espira Juberg gårdsbarnehage

Espira Juberg fortjener denne prisen, da de har jobbet med gleding i flere år og har klart å spre masse gleding både for barn, ansatte, foreldre og nærmiljø. De har jobbet så mye med gleding at det har blitt en naturlig del av barnehagehverdagen :-)

 

Gleding-skole

Nordli skole

Nordli skole ligger i ei lita bygd i Østre Toten kommune. Før jul laget alle elevene en lyslykt hver og de gikk rundt i nabolaget og satte en lykt utenfor vilkårlige hjem. Dette ble tatt i mot med glede og begstring! Mange la ut bilder og takk på Facebook-gruppa, og det ble også hengt opp takkeplakat langs veien, samt håndskrevet brev. Nordli skole jobber jevnt med Gleding gjennom hele året! 

Austrheim skole

Austrheim skole har gjennom medbestemmelse og søknad blitt valgt som pilotskole for Heldagsskole for en 2 årsperiode. Det har vært et annerledes skoleår, med store omveltninger for både elever og personalet. Målet har vært å skape en helhetlig, leksefri skolehverdag, med kantinemåltid for elevene og et bredt kulturtilbud. Elevene har fått innbakt dans, lek, musikk, koordinasjon, friluftsliv og mye annet i heldagsskoleaktivitetene. Personalet har tatt utfordringen på strak arm, og har snudd seg rundt for å «bjuda på» i denne store omveltningen. Mye frustrasjon har blitt til glede av å se elevene blomstre i vår nye skolehverdag. Jeg vil nominere hele skolen, fra ledelse til vår nye kokk, fantastisk positive lærere og miljøarbeidere som har sydd dette sammen. Vi er slitne men stolte og gleder oss til ferie. Vi gleder oss også til å fortsette arbeidet i år 2 av pilotprosjektet. Ingenting hadde passet bedre enn å starte andre etappe med et foredrag om gleding, som vi har ønsket oss så lenge. Heia skolen min. Heia gleding ❤️

 

De nominerte som er fremsnakket 💌

 • Ildsjeler: Siv Sivertsen og Teddy Slavcheva
 • Sira barnehage (vinner 2021)
 • Røyrvik gårdsbarnehage
 • Solborg barnehage
 • Skole: Danielsen ungdomsskole Haugesund (DUH)
 • Kollega Synnøve Sætervik Høie
 • Kollega Ragnhild Nienhuis
 • Kollega Edith Sikveland
 • Kollega Magnus A. Jensen, Solneset skole, Tromsø
 • Kollega: Janne Bekkum
 • Kollega: Karianne Erichsen
 • Kollega: Monica Nilsen
 • FAU: Joar Idsøe, Gjesdal ungdomsskole
 • Skole: St. Eystein skole i Bodø

 

Premier:
Barnehagen, FAU og skolen som vinner får et gratis digitalt foredrag verdi
(15 000,-)
Ildsjel og kollega får en GLEDINGGAVE verdi 1199,-
Disse må kontakte oss på post@gleding.no