Når livet blir trist

Når livet blir trist

249.00

Monica Lund Osther er mamma til to barn i småskolealder og har vært kreftsyk siden 2013. “Når livet blir trist” er basert på en ekte historie, ekte samtaler og ekte spørsmål fra barna.

Monica er opptatt av å se og respektere barn som pårørende, av åpenhet og god kommunikasjon. Målet er at denne boken kan få barn i en lignende situasjon til å føle seg mindre alene, skape økt forståelse for hvordan det er å være barn og pårørende og at boken kan være en hjelp og støtte til både barn, foreldre, skoler, sykehus etc. For voksne kan boken gi støtte til å finne en innfallsvinkel til de vanskelige samtalene og til å anerkjenne og forstå barnas reaksjoner.

Monica er opptatt av å gjøre det beste ut av enhver situasjon og har tro på at gjennom åpenhet og god kommunikasjon kan man gi barna den tryggheten de trenger til å mestre en sårbar og utfordrende livssituasjon. Monica håper denne boken kan gjøre det tryggere å snakke om også det vi helst vil slippe å snakke om.

Quantity:
Kjøp