FAMILIELIV

HVORDAN SKAPE ROBUSTE, GLADE OG EMPATISKE BARN?

Foreldrerollen er verdens viktigste jobb! Men ofte tenker vi at det går som det går der hjemme - det får stå til. Men hva om vi forstår at med noen små endringer og justeringer så kan vi få det bedre? Det blir fint når flere forskere studerer sammenheng mellom foreldres og besteforeldres evne (og vilje) til å vise kjærlighet, holdninger, menneskesyn, måter å snakke på og med – for så å se hvordan dette påvirker neste generasjons atferd.