Cart 0
 
arbeidsliv.png

FOREDRAG

om de små endringene vi kan gjøre for å bety en forskjell

Hvilke verdier drives vi av, hvilke holdninger begrenser oss, hva skaper motivasjon, hva gir gode samtaler, hvordan vi kan bli modigere oss i mellom og hvordan vi kan gjøre mer av det vi vet er smart?

Gjennom å gjøre store ord og visjoner om til hverdagslig praksis, ønsker Siri å skape engasjement og et ønske om å gjøre en positiv forskjell. Etter foredraget skal du sitte igjen med konkrete tips og verktøy til hvordan du kan skape mer GLEDING, bedre stemning og modige relasjoner.

Et foredrag kan vare fra 30-90 min, en workshop fra 2-6 timer. Alle foredrag leveres på engelsk og norsk.

 

FOREDRAG OG WORKSHOPS

 

VERDIER, RELASJONER OG ORGANISASJONSUTVIKLING

 

“HVORDAN GJØRE OG VÆRE HVERANDRE GODE?”

Et foredrag om oss, fellesskapet, hva vi tror og antar om hverandre og hvordan vi kan skape gode resultater sammen! Det handler om selvfølgelighetene som dessverre ikke er vanlige. I dette foredraget vil jeg vise hvordan bittesmå endringer har enorm effekt på hvordan vi føler oss rundt hverandre. Hvem er du trygg på og hvorfor? Hvem gjør deg usikker? Når føler du deg bra? Når presterer du best? Vi påvirker hverandre hele tiden - med konkrete tips og gjenkjennbare historier vil dere få flere aha opplevelser, samtidig som du får lyst til å være mer raus og åpen sinnet.

“En barndom for livet”

Hvordan skape robuste, glade og empatiske barn? Foreldrerollen er verdens viktigste lederjobb! Ofte tenker vi at det går som det går der hjemme - det får stå til. Men hva om vi forstår, at med noen små endringer og justeringer så kan vi få det bedre? Hva om vi stiller oss selv noen spørsmål om vår egen barndom, hva som var bra og hva vi ikke vil gi videre. Vi garanterer et foredrag som virkelig setter dype spor for en bedre fremtid.

“Ledelse som skaper tilhørighet og lojalitet”

Det er fascinerende å se hvor mye makt som ligger i ledelse, hvor enorm påvirkningskraft et menneske kan ha i en gitt rolle. Ledelse påvirker mennesker hver dag til det bedre eller det motsatte. Hvordan være en god leder? Hvordan påvirker de små forskjellene til ulike utfall? Hvordan kan du være en leder som er tydelig og varm? En modig leder som tør å vise din menneskelighet. Hvordan kan du få folk til å ville følge deg med eller uten tittel? Hvordan legger du til rette for en kultur som gir en sterk teamfølelse og et bra fellesskap?

“Verdier, identitet og merkevarebygging”

Hva er det viktigste dere står for internt og eksternt? Hvordan kommer verdiene deres til uttrykk i hverdagen og i det dere kommuniserer internt og ut til kunder og omverden? Hvem er dere som selskap? Hvem vil dere nå og hvordan vil dere få dette til som team og individer. Dette er en workshop som ender i konkrete planer for videre arbeid både som organisasjon og for individene. Vi jobber praktisk med å identifisere verdiene og finner atferd som støtter opp om dem.

MOTIVASJON OG SELVUTVIKLING

 

HISTORIEN OM DEG”

Et foredrag om oss selv, om våre ønsker, håp og ambisjoner. Om livets opp- og nedturer - et foredrag som er nært, personlig og rørende. Alle kan kjenne seg igjen i disse historiene. Om plan a og b - om forventninger og skuffelser. Et perspektiv som viser hvordan det vi tror er våre svakheter faktisk kan bli vår beste kilde til empati og medmenneskelighet. Foredraget er motiverende og nærer ønske om å gjøre mer ut av dagene vi har her på jorden.

“HVEM TROR DU AT DU ER?”

Et foredrag om å gjøre en forskjell - om å drømme stort og tørre å skille seg ut. Jeg viser med min egen historie hvordan visjoner og drømmer kan gå i oppfyllelse, om hvordan modige valg kan gjøre livet vidunderlig spennende. Om det å stole på seg selv og våge leve mye, være mye og tro på at du er viktig!

REFERANSER

 

“Dette var en utrolig god og spesiell opplevelse. Siri beveger forsamlingen uansett alder, vi var fra 20 - 63 år! Setter ting i perspektiv og får fram det som virkelig betyr noe. Hun byr på seg selv med en god blanding av humor og alvor samt en troverdighet som vil huskes lenge. Takk for at vi fikk bli litt kjent med Siri, hun vil få flere oppdrag for Fagforbundet!”

- Gunn Johansen, Rådgiver, Fagforbundet

“Siri formidler fengslende, ekte og oppriktig med en varme og utstråling som fyller hele rommet. Siri har noe helt eget ved seg. Hun tør å sette fokus på viktige temaer vi svært gjerne hører mer om. ”

— Team Spiritus Diem, Stavanger

“Siri Abrahamsen kombinerer det faglige, inspirasjon av tilhørere og gode historier på en spesielt fin måte. Hun får deltakere til å reflektere, tenke og utfordre individuelle sannheter. Med fokus på holdninger, verdier og relasjoner bidrar hun til at vi kan gå fra refleksjon og kunnskap til å endre adferd - å utføre!"

- Solfrid Flateby, Konserndirektør, Bavaria Nordic

“Fantastisk å høre på Siri. Hun gir av seg selv og sprudler av energi. Hun fikk med seg alle og vi sitter igjen med mange gode tanker og verktøy som vi kan ta med videre i vårt arbeid.”

- Synnøve Helland, Styrer