Hvilken effekt har GLEDING egentlig?

Vi er opptatt av å gå fra ord til handling – derfor er vi så glad for at gleding er et verb! Ingenting gleder oss mer enn dette:

En positiv og synlig tilbakemelding vi har fått er fra skolen: - skolestarterne de mottok i høst er ekstra rause ovenfor andre barn, gode på relasjoner og godtar at barn er forskjellige. Dette er vi utrolig stolte av! Da har vi oppnådd resultater med temaet vårt, GLEDING!

Espira-pris for Gleding prosjekt!

Espira Juberg gårdsbarnehage har hatt Gleding som tema for barnehageåret 2017/2018 og mottok i slutten av oktober Espira-prisen for prosjektet! Prisen deles ut til den barnehagen som har gjennomført det beste pedagogiske tiltaket, sett opp mot rammeplanen.

Formålet med Gleding prosjektet i Espira Juberg har vært å ta fokuset bort fra mobbing - og heller si ja til respekt for hverandre, ja til verdighet, ja til at alle skal få være seg selv og bety noe for de rundt. Ja til enkeltmennesket og ja til fellesskapet. Barnehagen har hatt ønske om å gjøre verden litt bedre hver dag i møte med barn, deres foreldre og nærmiljøet. Med mye gleding i hverdagen tror de at barna har større mulighet for å danne et godt grunnlag for livsmestring.

Gode vennskap, mindre utenforskap og økt trygghet

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at alle barn skal få en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Espira Juberg har arbeidet mye med dette gjennom Gleding prosjektet og ser at barna har blitt gode til å danne vennskap – kanskje på en annen måte enn de gjorde tidligere. Deres erfaring er at det har vært mindre utenforskap dette barnehageåret enn andre år. Barna har lært begrep som ”gleding”, ”venner”, ”respekt for hverandre”, noe som har ført til helt andre samtaler med barna når noen har følt seg utenfor.

Vi har erfart gjennom prosjektet at barna har blitt mer rause og tolerante ovenfor hverandre. Vi har sett at de har hatt en verdifull opplevelse av å glede andre, og at vennskap har blitt etablert, samt at barna har blitt tryggere på hverandre.

Hvordan Espira Juberg gårdsbarnehage har jobbet med gleding

  • Gleding har vært tema på foreldremøtene. Barnehagen har fortalt hvordan de har jobbet med temaet og har oppfordret foreldrene til å bruke begrepet «gleding» også hjemme.

  • Egne «Gleding»-dager, med felles prosjekter på tvers av de to avdelingene. Det er stas for de eldste barna å være en hjelpende hånd for de yngste barna, og de yngste ser opp til de eldste.

  • Adventskalender med hjerter som ble hengt opp hver dag – ett for hvert enkelt barn. De andre barna sa fine ting om dagens barn som ble skrevet på hjertet før det ble hengt opp.

  • Barna har laget gleding-kort og lagt i postkassa til naboene.

  • Jevnlige turer på sykehjemmet, for å glede beboerne der. Barna har hatt sangstund og aktiviteter sammen med beboerne.

  • Gleding-festival. En hel uke med fokus på gleding - en dag med besøk fra de andre barnehagene i kommunen, en dag med besøk fra sykehjemmet, familiedag med foreldre og søsken og en generasjonsdag.