GLEDING™ DAG

De siste årene har vi møtt tusenvis av barn og voksne på GLEDING™ dager.

Ofte får vi tilbakemelding om at det er akkurat det at alle er med - at alle er inkludert denne dagen, det gir en "ny start", et nytt fokus og gode verktøy som alle kan bruke i etterkant. En slik dag kommer i ulike former. Alle dagene kan skreddersys, under vises eksempler på gjennomføring.

 

GLeding™ dag - kommune

Folkehelse, psykisk helse, friskliv, livsmestring, kulturbygging, fellesskap, samhold - kjært barn mange navn, sånn er det og med GLEDING - det passer inn overalt, fordi det handler om det aller viktigste, hvordan vi har det sammen. Om dere jobber med politikk, administrasjon, ledelse, helse og omsorg, bygg og teknisk, oppvekst eller økonomi - vi trenger alle gleding i hverdagen. Vi trenger et felles fundament for hvordan vi snakker sammen, med og om - vi trenger anerkjennelse og bli sett for den vi er og det vi gjør, vi trenger å kjenne at vi hører til. En GLEDING™ dag bidrar til at vi snakker samme språk og gjør hverandre gode. Rent praktisk kan en sånn dag gjennomføres med ledertrening, foredrag for politikere og administrasjon, møte med personell i de ulike sektorene og folkemøte for alle på kveldstid. Slik kan kommunen skape en følelse av “en ny start” og vise at vi bryr oss om hvordan vi er med hverandre.


GLEDING™ dag - skole

Sett av en dag til å skape en godt felles fundament for et bedre fellesskap og et godt skolemiljø for barn og voksne. Det fungerer på følgende måte, vi har undervisningsopplegg for barna på dagtid, så møter vi personalet for foredrag/workshop med fokus på et godt arbeidsmiljø, elevsyn og relasjoner. Mot slutten av dagen møter vi alle foreldre og foresatte, samt SFO/AKS personell - til foredrag på kvelden.


gleding™ dag - oppvekst

Hva med å skape et felles fundament for barnehager og skoler, PPT, barnevern, foreldre og andre involverte i nærmiljøet? På en sånn dag er det mulig å ha samlinger for barnehage- og skolebarn, ledertrening for ledere av enhetene, samling av personale fra de ulike enhetene og folkemøte på kvelden for foreldre og foresatte, trenere, korpsledere, besteforeldre - ja, for alle som er involvert i barnas hverdag.


GLEding™ dag - jobb

Ledertrening med fokus på relasjonelt mot og anerkjennelse - hvordan finne den positive energien som bygger lojalitet, tilhørighet og gode resultater. Kan gjennomføres som stormøte med alle i lunsjen og avdelingsvise samlinger - en dag der hele arbeidsplassen kan få et felles fundament for gode verdier (i praksis!), relasjonsbygging og GLEDING!

 
 
 
wwwgledingno.png