Hopp til innholdet

NYHET! BLI MEDLEM I GLEDING UNITED

Gledingskole

Hva er mulig om små og store, på skolen og hjemme bygger et oppvekstmiljø preget av trygghet, inkludering, empati og tilhørighet? 

Sammen om det viktigste

Hvordan kan vi tåle livet på godt og vondt? Kommunisere med ulike mennesker? Ordne opp når ting går galt? Hvordan takler vi ubehagelige følelser, både store og små? 

Gledingskole er innhold for å styrke sosial og emosjonellkompetanse for små og store. Det er et verktøy til å forsterke det gode og gjøre mestringsopplevelsene store. Medmenneskelighet, empati og toleranse kan læres, men kun i et miljø der disse er en del av kulturen. 

Skolen er som et økosystem. Relasjonene i personalet påvirker relasjonene til barna og foresatte og vice versa. Oppvekstmiljøet skapes hver eneste dag, hvert eneste øyeblikk.

Der det er mennesker, er det muligheter. 

Aktiviteter som øker følelsen av glede og tilhørighet.

Et godt og trygt miljø å vokse opp i. 

De får øve på å uttrykke følelser og behov.

Bygger miljø som nærer selvfølelse og robusthet.

Økt mestring og glede.

Empatitrening.

Bevissthet og trening i hvordan de kan gjøre andre godt og gode.

Selvinnsikt og stressmestring

Emosjonell og sosial styrketrening

Inspirasjon og kompetanse til å forstå seg selv og andre bedre (kollegaer, barn/unge og foreldre/foresatte)

Skape gode arbeidsmijø med kompetansedeling og følelsen av å være på samme lag.

En bank med undervisningsopplegg og aktiviteter til barn og unge som kan spare tid og energi for de voksne i hverdagen.

Økt opplevelse av mestring, engasjement, glede og tilhørighet på jobb.

Relevante temaer for å skape en god hverdag.

Kunnskap om barnas utvikling.

Foredragssnutter og artikler gjennom hele året som handler om verdier, holdninger, relasjoner, trygghet, følelser, vennskap, digital hverdag, mobbing, gleding, hvordan få til et godt samarbeid med skolen og med andre foresatte.

Hvordan foresatte kan være med å bidra til et godt oppvekstmiljø hvor alle hører til.

Dere vil også finne tips til klassekontakter, foreldrerådet og FAU.

Nei, ikke enda. Gleding er bygget på anerkjent teori i hovedsak fra tilknytningspsykologi (John Bowlby og Daniel J. Siegel) , positiv psykologi (Barbara Fredrickson, Martin Seligman, Sonja Lyubomirsky), og organisasjonspsykologi (Amy Edmondsen, Jane Dutton).

Vi bygger på forskningen til Carol Dweck om tankesetteori om viktigheten av innsats foran resultat. Vi lener oss til emosjonsfokusert psykologi (bl.a. John M. Gottmann) når vi gir verktøy til hvordan å forstå og håndtere følelser og behov.

Gledingskole har et systemisk perspektiv og er opptatt av at barn og unge lever i en kontekst der individ og miljø gjensidig påvirker hverandre. Vi vektlegger de elementene som vi vet bygger gode relasjoner, psykisk helse og livskvalitet, samt hva som trengs for å leve bærekraftige liv og ta vare på planeten.

Det er de ansatte i skolen som logger inn i plattformen og dermed er det ingen utfordringer med personvern. Vi har gjort det enkelt for dere å dele videre med foresatte og å vise gledingskole i samlinger med barn og ungdom.

Plattformen fornyes hvert eneste år, så her er det bare å glede seg og henge med. Vi hører også på deres tilbakemeldinger underveis og blir bedre og bedre for dere. 

Temaene som er i Gledingskole er viktige i læreplanen for skole. Det er ikke noe ekstra – men vi har gjort det enkelt for dere å finne årshjul for sosial- og emosjonell kompetanse, samt de tverrfaglige temaene i læreplanen. Dermed får dere slått en del fluer i en smekk og dere slipper å finne på alt selv.

I tillegg til det som er til barn og unge, vil dere få påfyll til de voksne på jobb og de voksne hjemme. Dette vil styrke relasjonene på tvers og det i seg selv vil spare en del tid. 

Start video

Bøker og verktøy

Bøkene om Lykke og Wilmer er populære i skolen. De handler om viktige tema for barnas læring om sosial og emosjonell kompetanse, bøkene gir også tips til samlinger og samtaler. 

Gledingkalenderen følger skoleåret og gir enkle tips, aktiviteter og gode spørsmål til samtale gjennom hele året. 

Vi har plakater, dialogisk lesing, introduksjon til gleding i skolen og mye mer.

Spørsmål? Fyll ut:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.