logo_gledingskolen_grønn.png
 

VIL DU BLI SERTIFISERT GLEDESSPREDER?

 

Vi søker etter gledesspredere fra hele landet - nord, midt, vest, sør og øst. Gleding som konsept er i sterk vekst og vi ønsker at alle, uavhengig av bosted, skal få mulighet en bedre hverdag med gleding og tilhørighet i fokus. Derfor trenger vi flere formidlere som kan holde foredrag, kurs - ofte på ettermiddag- og kveldstid for personal og foreldre/foresatte - noen ganger er det mulighet for fulle dager. Du vil også være en del av gledingteamet og det innebærer at du får oppfølging som vil gi deg høy verdi - du blir en ambassadør for GLEDING!


Vi formidler GLEDINGbudskapet med ulike verktøy, historier og anerkjent forskning. Temaer er tilknytning, selvfølelse, selvtillit, mestring, anerkjennelse, empati, nysgjerrighet og tilhørighet. Vi jobber med bevissthet rundt følelser og relasjoner for små og store. Livsmestring og inkluderende skole- og barnehagemiljø er kjente temaer som vi leverer på. Det å gjøre hverandre godt og gode, skape en barndom for livet - og styrke de voksne som har påvirkningskraft på barn. Hvordan være ungdom i dag - gleding i tenårene hører også med. Noen ganger handler det utelukkende om voksen relasjoner, men ofte har vi med barneperspektivet og ungdomsperspektivet. Kanskje du passer best som formidler utelukkende til voksne? Eller bare barn eller ungdom? Det går fint som en start - bare søk - om resten under resonnerer.


Sier du ja på disse er det bare å søke:

 • Du vil være med å gjøre Norge til verdens vennligste land

 • Du liker å snakke foran mange mennesker

 • Du er åpen og tør å dele fra eget liv

 • Du er til å stole på

 • Du har lyst å gjøre mer ut av dagene dine, og være del av en gjeng som har tro på en positiv endring

 • Du har dine egne erfaringer som gjør at GLEDING er viktig for deg

 • Du er lidenskapelig opptatt av at vi kan gjøre hverandre gode og at de små tingene i hverdagen betyr mye

 • Du tar deg tid til å lese fagbøker

 • Relasjonskompetanse har du vært bevisst på en stund, og du trener for å være et godt menneske for deg selv og andre

 • Du liker å bli utfordret og lære!

 • Du er snill og du kan være tydelig når det trengs

 • Du tar ansvar for deg selv og ber om hjelp når du blir usikker

 • Du er ikke redd for å feile, øve og prøve

 • Du er nysgjerrig på - og glad i mennesker


Kanskje du jobber skole eller barnehage allerede og ønsker å bruke engasjementet ditt enda mer? Eller kanskje du er selvstendig næringsdrivende og syns at GLEDING er gøy?

Det er en fordel om du har studert pedagogikk, psykologi, til sosionom, barnevernspedagog eller noe annet i dette feltet - uansett har du et ønske om å ha en meningsfull ekstrajobb.

Dette får du:

 • Være en del av Siris Gledingteam, du får lære av henne som formidler og menneske

 • Trening i å bli en tryggere og modigere formidler

 • Trening i sosiale medier

 • Faglig påfyll innen psykologi, ledelse, sosiologi, kommunikasjon og selvutvikling

 • Selvutvikling og materiell for å forstå deg selv og andre bedre

 • Muligheter i World of Empathy AS ettersom GLEDING konseptet vokser

 • Mulighet til ekstrainntekt med utrolig givende og inspirerende oppdrag

 • Provisjon på boksalg