Hopp til innholdet

NYHET! BLI MEDLEM I GLEDING UNITED

Gleding er mye mer enn et oppvekstprogram

Vi bygger fellesskap som jobber for en bedre framtid

Gleding United

Et digitalt fellesskap

Et sted du kan dele dine erfaringer, lære av andre, få tilgang til månedens temaer og livesendinger med en av norges beste foredragsholdere, eksperter fra oppvekst, kulturbygging, voksenrollen, familieliv – å være medlem i Gleding er også en måte å støtte arbeidet vårt på slik at vi kan få sterkere gjennomslag og hjelpe flere små og store til en bedre hverdag. 

GLEDINGSKOLE

Sammen om det viktigste

Vi tror på å styrke samarbeidet mellom de voksne på skolen og hjemme. Gleding er noe som praktiseres hver dag – det handler om hva vi gjør med alt vi kan. Små handlinger, store forskjeller – og det er de voksnes ansvar. 

GLEDINGBARNEHAGE

Tidlig innsats har størst effekt

Hvordan skape et arbeidsmiljø der nærværet og tilstedeværelsen er høy? Hvordan forstå seg selv bedre – slik at voksne kan være trygge i utfordrende situasjoner?

Gleding i barnehagen handler mye om hvordan voksne i barnehagen og de hjemme kan skape et solid fundament for livet for barna. 

Artboard 1 copy@2x

Hundrevis av institusjoner har brukt Gleding, blant annet:

Barndommen legger grunnlaget til hvordan vi forholder oss til tanker og følelser, til andre mennesker, til verden rundt. Prioriteringen i et samfunn som skal utvikle seg i en positiv retning må derfor ligge i starten på livet.

Spørsmål? Fyll ut:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.