Cart 0

LOKALSAMFUNN

Et felles fundament

Folkehelse, psykisk helse, livsmestring, kulturbygging, fellesskap, samhold - kjært barn har mange navn. Det er nettopp dette GLEDING handler om. Det handler om det aller viktigste, hvordan vi har det sammen!

Hvordan er gode relasjoner når de pleies og tas vare på? Hvordan kan vi anerkjenne hverandre? Hvilket språk bruker vi? Hvilke spørsmål stiller vi? Hvilke holdninger vil vi ha? Vi trenger å tenke gjennom hva vi sier om folk og hvordan vi møter hverandre. Vi trenger å se oss selv utenfra og andre innenfra, vi trenger å forstå at det ikke finnes en sannhet om sosialt liv og relasjoner.

Vi trenger et felles fundament for hvordan vi snakker sammen, med og om - vi trenger anerkjennelse og bli sett for den vi er og det vi gjør, vi trenger å kjenne at vi hører til.

Hva med å skape et felles fundament for alle i kommunen og lokalsamfunnet? Om dere jobber med politikk, administrasjon, ledelse, helse og omsorg, bygg og teknisk, oppvekst eller økonomi - vi trenger alle GLEDING i hverdagen. Samle personale fra de ulike enhetene, barnehager, skoler, foreldre og andre involverte i lokalsamfunnet. La en GLEDINGDAG bli en kick off og “ny start” der alle er med. Der vi setter retning og skaper motivasjon for hva vi faktisk vil få til sammen.

PRAKTISK

Rent praktisk kan et opplegg for GLEDING i lokalsamfunnet gjennomføres med ledertrening, foredrag for politikere og administrasjon, møte med personell i de ulike sektorene og folkemøte for foreldre og foresatte, trenere, korpsledere, besteforeldre - ja, for alle som er involvert i barnas hverdag. En slik dag kommer mange i ulike former, alle dagene skreddersys.

org_skandinava_kart-01_enfarge_nåler.png

12 150

PROFESJONELLE

har deltatt på kurs og foredrag

8200

FORESATTE

har deltatt på foreldremøter

9150

BARN OG UNGDOM

har deltatt på Gledingdager