KURS OG FOREDRAG

Om alle forstår seg selv og andre bedre, hva er mulig da mon tro?

Vi bidrar med kurs og foredrag til personalmøter, ledertrening, planleggingsdager og foreldremøter. Når vi har et felles utgangspunkt og forståelse for hva vi vil fokusere på og vi bruker samme “språk” - da skaper vi den beste fremtiden sammen.