GLEDING™ DAG

Sett av en dag til å skape et felles fundament for en kommune, en skole, et lokalsamfunn eller kanskje for din arbeidsplass.

La en gledingdag bli en kick off og “ny start” der vi sammen gjør hverandre gode. Der alle er med. Der vi setter retning og skaper motivasjon for hva vi faktisk vil få til sammen. Folkehelse, psykisk helse, friskliv, livsmestring, kulturbygging, fellesskap, samhold - kjært barn mange navn, sånn er det og med GLEDING - det passer inn overalt, fordi det handler om det aller viktigste, hvordan vi har det sammen.