Hopp til innholdet

NYHET! BLI MEDLEM I GLEDING UNITED

Vi skaper produkter og tjenester for en god start på livet

Hvorfor gjør vi dette?

Tiden fra et barn blir til, og de første leveårene er de mest avgjørende for fremtiden. 

Psykiske lidelser koster Norge ca 280 milliarder i året. Verre er ensomheten og den menneskelige smerten som følger med. Vi mener at empatitrening, sosial- og emosjonell kompetanse er en viktig nøkkel til å løse dette. Bygging av helse, robusthet og livskvalitet er mer effektivt enn å reparere syke, deprimerte voksne. 

Hvordan gjør vi det?

1

Forene

Når vi er mange som står sammen og trekker i samme retning kan vi få til det store endringer. Når vi også forener fag, forskning og praksis får vi reel endring.

Vi forener de positive kreftene gjennom en felles plattform for alle voksne som vil samarbeide for barns beste; foreldre, foresatte, lærere, miljøarbeidere, psykologer, trenere, helsesykepleiere, politikere m. fler.

2

Forsterke

Gjør mer av det som virker. Forsterk det gode. Lær av de gode eksemplene. Det som fokuseres på vokser. Det har mye større effekt å gjøre mer av det som virker enn å fokusere på det vi ikke vil ha. Vi er praktikere, selv om vi hele tiden tilegner oss ny kunnskap.

Kunnskap uten praksis får liten verdi. Vi går fra tanke til handling. 

3

Forbedre

Vi ønsker å forbedre dysfunksjonelle systemer og utdaterte samfunnsstrukturer.

Vi er ikke her for å underholde eller gjøre hverdagen «koselig». Vi jobber for et samfunn der livskvalitet står i sentrum. Der alle barn får finne sine superkrefter.

Vi skaper bøker, kalendere, verktøy, animasjoner, podkaster, foredrag og kurs. Gjennom disse tjenestene og produktene har vi livskvalitets-trening for hele familien og alle som er involvert i barns oppvekst gjennom praksis, men også gjennom politikk og makt.