Cart 0

 

IMG_5743.jpg

OPPVEKST

Barndom og oppvekst er en tid i livet hvor trygghet og kjærlighet legger et stødig fundament for veien videre. Hvordan vi som voksne møter ungene - hva vi tror om dem, hvordan vi speiler dem og hva vi håper for dem blir en del av identiteten deres.

BARNEHAGE

Jobben som gjøres i barnehagen har en enorm effekt på fremtiden vår! Kvaliteten i relasjonene mellom de voksne er helt avgjørende for hvordan barna speiler seg fra gode voksne som rollemodeller. Vi bidrar gjerne med foredrag og workshops til personalmøter, lederutvikling, planleggingsdager og foreldremøter. Når de voksne har en felles plattform med felles fokus og språk kan vi skape den beste fremtiden sammen. Les mer

SKOLE

Er det ett sted vi har lyst å anerkjenne - er det skolen og dens betydning for fellesskapet og individene. De siste årene har vi møtt tusenvis av barn, ungdom og voksne - på GLEDING™ dager, personalmøter, planleggingsdager, foreldremøter og ulike foredrag. Ved å jobbe med felles bevisstgjøring skaper vi et fundament for å bygge en god kultur, med nysgjerrighet på individet og fokus på gode vennskap og tilhørighet. Les mer

UNGDOM OG STUDENT

Tiden mellom barn og voksen er ikke bare enkel. Hvem er jeg? Hva vil jeg “bli”? Hvem er oss og hvem er de andre? Hva er kult? Hva gjør sosiale medier med oss? Hva er bra nok? Vi får mange henvendelser fra både ungdom-, videregående skoler og studentsamfunn som ønsker påfyll og verktøy til mer GLEDING, livsmestring og en god psykisk helse. Les mer

TIL HJEM, BARNEHAGE OG SKOLE

Vi har utviklet og samlet ulike ressurser som dere kan bruke både hjemme, i barnehagen og på skolen. Her finner du blant annet Gleding podcast, blogg om oppvekst og familie, tegneark, videoene og sangene våre.

bfd1c9_smal.jpg
 
 

VERDIER

Kjærlighet - det å bry seg om og anerkjenne

Mot - til å stå opp for det som er viktig

Tilhørighet - så alle føler de hører til

Glede - det skal så lite til å gjøre en forskjell

MISJON

Vi skaper en empatisk verden, ved å styrke familien og alle som jobber med og for barn. 

VISJON

Verden blir et fredeligere sted, hvor nestekjærlighet, tilhørighet og anerkjennelse er i fokus. 

 

bfd1c9.jpg