Hopp til innholdet

NYHET! BLI MEDLEM I GLEDING UNITED

Foreldremøte, personalmøte eller planleggingsdag?

Siri har vært i hundrevis av barnehager og skoler i alle fylker. Siri kombinerer erfaring, fag og engasjement på en måte som setter store, gode spor – og motivasjon til handling som skaper en positiv utvikling. Små handlinger, store forskjeller. 

Foreldremøte

Mobbing, skolevegring, utenforskap er alle tegn på mangel på trygghet, anerkjennelse og mestring. 

Et foreldremøte fra Gleding gir dere det viktigste alle foreldre og foresatte trenger å vite for å gi barna trygghet, robusthet og glede.

Dere kan arrangere foreldremøte digitalt eller fysisk.

Alle foredrag fra Siri er en god blanding av ekte engasjement, faglig forankring og gode historier som er gjenkjennbare. Foreldre skal sitte igjen med en god følelse og viktige perspektiver og kunnskap for et godt oppvekstmiljø, seg selv, familien sin og lokalsamfunnet.

– Hvordan kan vi hjelpe barna til sterkere robusthet til å tåle livet?
– Foreldre som rollemodeller og verdiskapere
– Skjermtid og familietid
– Hvordan skape hjem med trygghet og glede
– Gleding, det motsatte av mobbing
– Hvordan og hvorfor trene på empati?
– Hvordan skape mer glede i hverdagen?
– Hvordan oppmuntre barn til å inkludere, bry seg og spre glede både «IRL» og digitalt?
– Følelser, trygghet og anerkjennelse
– Hvordan skape en god “landsby” for små og store
– Hjelp! Barna er blitt store – er det for sent?

Vi har foreldremøter som er tilpasset den fasen dere er i, om det er barnehage, barneskole eller ungdomsskolealder.

Varighet: 45-90 min

Digitalt eller fysisk : Med eller uten foreldrecafé (oppgaver og dilemmaer som diskuteres i etterkant)

Priser: 9 900,- (digitalt opptak) // 17 500,- (digitalt direkte) // fra 25 000,- fysisk (Evt reisekostnader kommer i tillegg.)

Pdf med presentasjon blir tilsendt til utdeling etter foredraget.

Vi bidrar med invitasjon og tips til godt oppmøte!

Personalmøter og planleggingsdager

Vi leverer både foredrag og kurs til personalmøter og planleggingsdager. En del kommuner samler alle som jobber i oppvekst til en felles dag, andre steder er det en enkelt skole eller en barnehage. 

“Siri har «gledesmerket» våre ansatte som fikk oppleve stunden med henne på planleggingsdagen 19.august 2022. Det var 3 timer, men det opplevdes som et øyeblikk.

Siri trollbinder sitt publikum med sin formidlingsevne, og hun sender oss innom hele følelsesregisteret vårt. Hun får oss til å le, gråte og hun utfordrer oss.

For meg som kommunalsjef har Siri sitt budskap stor verdi i det omstillingsarbeidet vi står i med Oppvekstreform og Kompetanseløft. 

Siri fikk på en veldig tydelig måte frem budskapet om at vi må jobbe med og gjennom fellesskapet for å skape rom for alle.

Og at det viktigste tiltaket er oss selv, våre holdninger og våre verdier. Det er også et gratis tiltak! Vi inviterte alle ansatte i barnehager, barneskoler, PPT og helse- og velferdstjenester for barn og unge til denne kursdagen. I ettertid tenker jeg at dette burde alle fått med seg, om de jobber i offentlig eller privat virksomhet. Det handler om samfunnsutvikling.

En ansatt som har jobbet over 20 år i barnehage sa at det er det beste kurset hun har vært på. Ut fra stemningen i rommet under kurset og applausen etterpå, tror jeg at veldig mange av oss som var der er enig med henne i dette.”

– Målfrid Selvik Årthun, kommunalsjef oppvekst Sauda kommune

For pris/tilgjengelighet:

Gledingskole

Digital bank til grunnskolen 
Her får dere et årshjul med kunnskap og konkrete undervisningsopplegg, samt tips til hva dere kan gjøre for personal, foreldre og elever med fokus på gleding, inkludering og sosial/emosjonell kompetanse, livsmestring og folkehelse, samt bærekraftig utvikling. 

Det er også mulighet for en “kick off» dag med samling for alle elever (i tidsrommet kl 12-14), workshop med personalet (mellom 14-17.30) og foreldremøte (fra 18-19). Dette kalles en Gledingdag.

Digital bank til barnehagen 
Her får dere kunnskap og konkrete opplegg, samt tips til hva dere kan gjøre for personal, foreldre og barn med fokus på gleding, inkludering og sosial/emosjonell kompetanse, livsmestring, folkehelse og bærekraftig utvikling. 

Spørsmål? Nysgjerrig på mer? Fyll ut:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.