Foredrag og workshops

Arbeidslivet påvirker hele livet. Arbeidsdagen kan være en kilde til kreativitet, energi, engasjement og mestring. Den kan også være tung, krevende, frustrerende og tære på helsen! Ofte er det ikke så store endringer som skal til for å skape en mer helsefremmende arbeidsplass og godt kollegialt miljø. 

Skal dere ha et event, en samling eller et møte? Ønsker dere å bli tryggere på hverandre? Eller kanskje inspirasjon som gir dere påfyll og energi til å skape bedre dager og bedre resultater sammen? I Siris foredrag skapes det overskudd! Overskudd til å gi, til å endre, til å skape, til å løfte og bygge resultater og hverandre.

Siri tilbyr alle tema på engelsk og norsk, digitalt eller fysisk med varighet etter avtale. Hun har jobbet som profesjonell foredragsholder siden 2012.

"Hvordan gjøre hverandre gode?" - for alle mulige firma, sektorer og organisasjoner. Et foredrag om å skape trygghet og resultater sammen. Gode verktøy for å gjøre mer av det som gir gode relasjoner, livskvalitet og som gjør at vi lever ut verdiene våre. Foredrag skreddersys sammen med oppdragsgiver. 

"Ledelse - relasjon, mer enn rolle!" - er dere en ny ledergruppe, eller trenger lederne hos dere påfyll til å forstå seg selv og andre bedre? Ønsker dere mer påvirkningskraft, bevissthet rundt egne styrker og kapasitet til å finne det beste i dine kollegaer?

"Oppvåkningen - hvordan leve mens man gjør det?!" - Noen undersøkelser viser at så få som 13% av oss er positivt engasjert i jobben vår?! Det er vanskelige tall å forstå at kan stemme - men hvordan kan vi skape mer engasjement? Hvordan kan vi leve et liv som ikke bare handler om tacofredag og tursøndag? Hvordan kan vi glede oss til mandag - og finne inspirasjon på en onsdag? Et foredrag om motivasjon, livskvalitet og perspektiver. 

 

Talerlisten mener:
"Siri Abrahamsen er en proff og engasjerende foredragsholder med et viktig budskap. Hun snakker om hvordan vi har det med hverandre på jobben og utfordrer salen til å vise sterkere med handling at vi bryr oss om hverandre. Hun har en sterk tilstedeværelse og hennes historier og eksempler berører umiddelbart. En av Norges beste formidlere."

 

Workshops: 

Alle foredrag kan bygges ut med tilhørende workshop. Det er også mulig å legge inn kartlegging i forkant og følge opp i etterkant for varig positiv utvikling. 

Kontakt: