Foreldremøte

“Fantastisk engasjement, nære historier og rå formidlingsevne” -Svendstuen skole, Oslo

Foreldremøter

Gleding perspektivet:

Mange har vært på foreldremøter om mobbing, digital mobbing, om mobbelov og antimobbing. Her finner dere Gleding, nemlig det motsatte av mobbing. For dere som ønsker å forsterke psykisk helse, inkludering og tilhørighet.

Det siste tiåret har vi holdt foreldremøter i alle fylkene i landet vårt. Vi stiller gjerne med et digitalt eller fysisk foredrag for dere i barnehagene, skolene eller som folkemøte i området der du bor.

I foreldremøtene våre får dere det viktigste alle foreldre og foresatte trenger å vite for å gi barna trygghet, robusthet og glede.

Vi snakker om familielivet på godt og vondt, også er vi opptatt av alle barna - at vi skal bry oss om dem også, ikke bare våre egne. For å få alle med - trenger vi foreldre å se hvordan vi kan bidra på en god måte i lokalsamfunnet.

Innhold: 

Alle foredrag fra oss er en god blanding av ekte engasjement, faglig forankring og gode historier som er gjenkjennbare. Foreldre skal sitte igjen med en god følelse og viktige perspektiver og kunnskap for seg selv, familien sin og lokalsamfunnet.

Foreldrerollen er verdens viktigste jobb - og vi er foreldre for livet uansett hvordan vi har har det sammen! Mange er opptatt av å bygge robuste barn som tåler livet på godt og vondt.

Hvordan skape et godt oppvekstmiljø med robusthet, glede og tilhørighet?

 

Gjennomføring

 • Varighet: 45-90 min
 • Digitalt eller fysisk
 • Med eller uten foreldrecafé (oppgaver og dilemmaer som diskuteres i etterkant)
 • Pris fra 9 900,- (digitalt) Fra 15 000,- fysisk.
 • Pdf med presentasjon blir tilsendt til utdeling etter foredraget
 • Vi bidrar med invitasjon og tips til godt oppmøte

Vi har foreldremøter som er tilpasset den fasen dere er i, om det er barnehage, barneskole eller ungdomsskole. 

Populære temaer:

 • Hvordan kan vi hjelpe barna til sterkere robusthet til å tåle livet?

 • Foreldre som rollemodeller og verdiskapere

 • Hvordan skape hjem med trygghet og glede

 • Gleding det motsatte av mobbing

 • Hvordan og hvorfor trene på empati?

 • Hvordan skape mer glede i hverdagen?

 • Hvordan oppmuntre barn til å inkludere, bry seg og spre glede både IRL og digitalt :) ?

 • Følelser, trygghet og anerkjennelse

 • Hvordan skape en god “landsby” for små og store

 • Hjelp! Barna er blitt store - er det for sent?

 

Foreldremøteinvitasjon som kan tilpasses og sendes ut til deres foresatte

Kontakt: