I barnehagen

 

Hvorfor?
Fordi tidlig innsats er den beste innsatsen!

I barnehagen kan vi skape en barndom som varer i generasjoner.

Hvordan kan vi skape gode dager sammen? Hva er de små handlingene som faktisk betyr en forskjell? Hvordan tar vi vare på det unike med oss, samtidig som vi bygger et sterkt fellesskap? Helse, livsmestring, bærekraft, tilhørighet, inkludering - er alle ord som brukes mye i dag. Men hva betyr disse ordene egentlig og hva må vi gjøre mer eller mindre av?

 

Hva?
Siden 2016 har vi besøkt titusenvis av barn, unge, voksne - foresatte og ansatte i barnehager. Vi har vært i alle fylker i dette landet. Det har vært veldig lærerikt og interessant å se hvor mye vi har til felles og hvor store forskjeller det er på samhold, kultur og fokus.

Gleding handler om å fokusere på det vi ønsker mer av. Vi forsterker selvfølelse, mestring, anerkjennelse, empati, nysgjerrighet og tilhørighet. Alt dette kan oppsummeres i sosial bærekraft!

Gleding fungerer som en akselerator, vi setter fart og engasjerer. Vi forteller historier som berører, som treffer både hjernen, hjertet og magen.


Helhetlig tilnærming
Gjennom bøker, verktøy, gledingspatrulje, foredrag og “Gledingbanken” bidrar vi til en bedre hverdagen blir - slik at alle kan få leve gode liv med handlekraft, ansvar og kjærlighet - til seg selv, hverandre og planeten.

Kontakt: