Om fag og metode

FAGLIG FUNDAMENT OG METODE


FOKUS PÅ DET VI VIL HA MER AV:Vi vet at det vi fokuserer på vokser. Det betyr ikke at vi ikke snakker om det som er vanskelig. Gleding handler om veldig mye mer enn det å glede seg selv og andre. Gleding handler først og fremst om å bygge tilhørighet. Vi snakker om det som er vondt, vanskelig og problematisk - MEN vi kommer med et perspektiv på hva skal til for at vi får det slik vi ønsker? Hva er bra? Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer? Hva trenger vi mennesker for å ha det bra? Back to basic! Hvordan gjøre mer av det vi vet er bra? Hvordan gå fra tanke til handling? Hvordan gjøre mer av det vi er bevisste og sikre på at fungerer? Gleding er et antonym til mobbing - vi er opptatt av at det vi fokuserer på, det vokser. Derfor snakker og skaper vi mer av retningen vi ønsker enn det vi vil unngå.
Vi vet også at grundig faglig forankring er helt fundamentalt for å skape gode resultater med det vi driver med. Jeg liker ikke begrepet “faglig tung” - jeg er mer opptatt av nysgjerrighet og iver etter kunnskap og visdom. I Gleding skal vi ikke bli tunge og for sikre på at vi har funnet “svaret”. I arbeid med mennesker, følelser, kulturer - er nysgjerrighet gull for å skape bånd og beholde et åpent sinn. Derfor holder vi ikke fast ved en forsker og en retning. Vi er i stadig utvikling for å være ydmyke og villige til å bli bedre - til å utvikle oss og konseptet vårt slik at det skaper en best mulig endring for små og store der ute i verden. Vi har og med oss psykologer, pedagoger, ledere, - eksperter på sine felt slik at vi er mest mulig aktuelle i det vi leverer.
TEORI OG PRAKSIS
Vi er takknemlige for stadige studier og forskning som skapes. Da kan vi bruke det og legge på praktiske eksempler, hverdagen til oss alle. Slik at teorier blir praktiske og anvendbare. Hva betyr dette i praksis? Hvordan kan dette formidles på en måte som gir mest mulig verdi for enkeltmennesket og fellesskapet som lytter? Formidling er vår ekspertise, det å nå frem til enkeltmennesket foran oss, det å skape foredrag og kurs som virkelig berører og leverer ny innsikt. Vi er stadig på jakt etter de gode historiene, de gode eksemplene der teori og hverdag går hånd i hånd.

Vi har studert og leser stadig ny forskning, fagartikler og fagbøker - Daniel Siegel, Gabor Maté, John Gottman, Martin Seligman, Carol Dweck, Barbara Fredrickson, Øyvind Fallmyr, Carolyn Webster-Stratton og Guro Øiestad. Vi fokuserer i hovedsak på styrkebaserte metoder og emosjonsfokusert tilnærminger.

LEDELSE
Ledelse er et hovedfag for oss - hva er det som skaper motivasjon, endringsevne og -vilje? Hva gjør at folk trives og har det godt? Ledere har enorm makt, de påvirker om de vil eller ikke. En leders selvfølelse og selvtillit, mot eller fravær av mot påvirker mange mennesker hver dag. Tør lederen og ta de vanskelige samtalene? Tør lederen å være tydelig? Tør lederen å være raus? Tør lederen å innrømme feil og vise sårbarhet? Hvordan hver leder har det med seg selv påvirker relasjonskvaliteten til medarbeidere, kunder eller “brukere” - derfor starter vi alltid med selvinnsikt og refleksjon. Kjenn deg selv for å kunne forstå hvordan du blir oppfattet? Kjenn dine styrker og dine svakheter? Kjenn dine verdier og holdninger og hvordan de påvirker hverdagen.

INVOLVERING
Oppvekst: Vi involverer alle. Når vi skal skape en endring på en skole, da må foreldre/foresatte med, barna må med og selvfølgelig må vi ha med personalet. Hvordan personalet har det sammen - påvirker hva den enkelte voksne har å gi i klasserommet og i møte med enkeltelever.

TRENING, TRENING, TRENING - FRA AUTOMATGIR TIL MANUELT GIR, TIL INTERNALISERING.
Læring er varig endring av atferd. Endring er læring. Jo eldre vi blir, jo mer må avlæres før vi klarer å endre og gjøre ting annerledes. Bevisstgjøring av automatiske mønster må til - før vi kan trene på justeringer. Derfor formidler vi slik at bevisstgjøring er mulig - så fyller vi på med konkrete tips og treninger til hvordan ting kan gjøres annerledes. Når vi jobber over lengre tid - får vi med dialoger, øvelser, treninger, oppgaver, verktøy og tett oppfølging slik at selvbevissthet, følelser, relasjoner og kommunikasjon forbedres over tid med varig effekt .- slik at flere har det bedre, kjenner på tilhørighet og får mulighet til å gjøre en forskjell for seg selv og andre.

Kontakt: