hvasierledere.jpg

"nye perspektiver på kjente teorier og egne erfaringer!"

Se hva ledere i oppvekstsektoren og næringsliv sier om foredrag og workshops.

hvasierforesatte.jpg

"hjelper meg å sette ord på ulike følelser sammen med barna!"

Se hva foreldre og foresatte sier om Gleding™ og foredragene våre.

hvasierfolkombøkene.jpg

"Det er en bok som skaper bevegelse hos barn og voksne!"

Se hva foreldre, foresatte, skoler og barnehager sier om bøkene våre.