Cart 0

 

En podcast for fellesskap og tilhørighet, selvfølelse og vennskap. Ulike temaer for barn - og innimellom for voksne.

En podcast for fellesskap og tilhørighet, selvfølelse og vennskap. Ulike temaer for barn - og innimellom for voksne.

Om oppvekst, familie, barnehage og skole.

Om oppvekst, familie, barnehage og skole.

Gleding- og Feilingplakaten. Fargelegg og fyll inn egne tips og tanker.

Gleding- og Feilingplakaten. Fargelegg og fyll inn egne tips og tanker.

Tips for mer Gleding på skolen og hva som kan gjøre en barnehage enda bedre.

Tips for mer Gleding på skolen og hva som kan gjøre en barnehage enda bedre.


“Gledingsangen” og “Jeg heier på deg”. Her finner du video, tekst og lydfil.

“Gledingsangen” og “Jeg heier på deg”. Her finner du video, tekst og lydfil.

Se hvilke bøker og filmer vi anbefaler.

Se hvilke bøker og filmer vi anbefaler.

 

Tips til både skolen og til foreldre/foresatte for et best mulig samarbeid mellom skole og hjem.

Tips til både skolen og til foreldre/foresatte for et best mulig samarbeid mellom skole og hjem.

Verktøykasse for skoler som har hatt GLEDING™ dag (krever passord).

Verktøykasse for skoler som har hatt GLEDING™ dag (krever passord).

Har du vært på foreldremøte? Her finner du en oppsummering (krever passord).

Har du vært på foreldremøte? Her finner du en oppsummering (krever passord).