Liker dere meg?

Jeg henger meg ofte opp i tanker om hva dere vil like, det begrenser meg og gjør meg usikker. Så lenge jeg kan huske har jeg vært opptatt av å bli likt. Det som er annerledes er at jeg er ferdig med å la det begrense meg. Jeg er forberedt på ubehagelige følelser, på usikkerhet. Stillhet - når jeg ønsker tilbakemelding. Få ord - når jeg trenger godord. Jeg vet at det er litt vondt for meg.

Det er behagelig å være snille GLEDING Siri som snakker om hvordan vi kan glede oss selv og andre. Det er få som kan ta meg på det. Så vet jeg at utfordring også må til for å skape endring. Jeg må våge å være mer - si fra, møte motstand. Jeg er klar.

Det er så mye i verden som trenger å endres, så mange barn som trenger å vite at de er verdifulle, så mange voksne som snakker seg selv ned, så mange som ikke bryr seg om andre, så mange som tar valg basert på hva naboen vil mene. Så mye fremmedfrykt, enkle konklusjoner, meninger om andre. Så lite engasjement og hverdagsglede, så mye stress og utfordringer i relasjoner. Også er det masse i verden som er fint, som og trenger å få oppmerksomhet. Fokusere på det vi vil ha mer av - på hjelpsomhet, omsorg, mot, god ledelse og empati!

Det er så mye som er viktigere - enn å bli likt.

I dag er det 13 år siden jeg ble mamma. Jeg tenker ofte på - “hva er det viktigste barna får med seg hjemmefra?”. Svaret for meg er: Jeg håper de vet at de er elsket og verdsatt og at de tør å være en forskjell for noen. At de står opp for det som er urett, at de tør å prøve, feile og lære. At de bevarer sine åpne sinn for alltid og at de liker seg selv - så de trenger ikke være så opptatt av hva andre mener om dem.

Fra i dag skal jeg skrive litt hver dag, med den intensjon å prøve å gjøre verden til et bedre sted.

  • Å gjøre det lettere for oss å ha det bedre med oss selv

  • Bry oss mer

  • Engasjere oss i hva som er rett og galt

  • Våge å leve mye

  • Tørre å ta modige valg

  • Bevare et åpent sinn og vår barnlige nysgjerrighet

Jeg vil utfordre, stille spørsmål og dele konkrete tips for at vi kan forstå oss selv og andre bedre.

Egentlig mer av det jeg allerede har gjort i 5 år. Påsken er straks over. Det er en ny vår. Nye muligheter.

Noen vil like oss, noen vil ikke. Som min egen mor alltid har sagt - “til lags at alla kan igjen gjera”. Det er fint å endelig forstå at det er sant og kanskje det ikke er så viktig heller.

Siri Abrahamsen