Alt for Norge

Beslutningsenergi, er det noe som heter det? Om svaret på det er ja eller nei, det betyr ikke så mye for meg - jeg har nemlig en stor dose beslutningsenergi akkurat nå. I dag har jeg bestemt meg for å fokusere på “Alt for Norge.” Det blir norsk i alle kanaler.

Jeg har alltid vært fascinert av det internasjonale, det globale. Å kunne skape en “World of Empathy” er drømmen min og livsprosjektet mitt. For å få til det vil jeg nå - så lenge det trengs fokusere på alt for Norge.

Jeg vil fokusere på GLEDING i Norge, på alle barna som trenger oss trygge, vennlige, forståelsesfulle voksne hver dag. På alle som er foreldre og som jobber med barn og unge - jeg vil anerkjenne disse rollene. Bygge dem opp - gi rollene status, for disse rollene er de viktigste lederrollene vi har. Ingen setter så dype spor som foreldre og foresatte, samt voksne på jobb i oppvekstsektoren.

For å være gode, trygge, vennlige voksne, trenger vi å ha det bra med oss selv. Derfor vil jeg inspirere, legge til rette, dele verktøy, kunnskap og historier som løfter selvinnsikten og selvutviklingen til nettopp oss som har så stor effekt på den oppvoksende generasjon.

Så vil jeg bidra til at Norge blir et av de vennligste landene i verden å besøke - for nettopp vi som bor i ett av verdens beste land - har og mulighet til å være ett av verdens vennligste folk som er rå på GLEDING.

Siri Abrahamsen