SKOLE

Jeg kan ikke tenke meg en viktigere samfunnsaktør enn skole og barnehage - i tillegg til familien selvfølgelig.

Skolen setter spor på godt og vondt for alltid. Hvem husker ikke den gode voksne som så akkurat deg, og hvem kan glemme de vonde ordene som ble sendt rett inn i hjertet ditt, lenge før du hadde funnet rustingen? Er det ett sted jeg har lyst å anerkjenne - er det skolen og dens betydning for fellesskapet og individene.
— Siri Abrahamsen

Ved å jobbe med språk og felles bevisstgjøring skaper vi et fundament å bygge en god kultur ut ifra. Videre må vi trene og implementere det vi er bevisst på. Det vi er bevisst på kan vi gjøre noe med. Da går vi fra tanke til handling. Gjør vi en handling ofte nok - blir den en vane. Slik kan vi bygge en inkluderende kultur med nysgjerrighet på individet og fokus på gode vennskap og tilhørighet.

"Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør." § 9A-3. Opplæringsloven

FOREDRAG OG WORKSHOPS

HVORDAN SKAPE ROBUSTE, GLADE OG EMPATISKE BARN?

Foreldrerollen er verdens viktigste lederjobb! Ofte tenker vi at det går som det går der hjemme - det får stå til. Men hva om vi forstår at med noen små endringer og justeringer så kan vi få det bedre? Hva om vi stiller oss selv noen spørsmål om vår egen barndom, hva som var bra og hva vi ikke vil gi videre. Foreldremøter er en fantastisk anledning til å skape begeistring, engasjement og et positivt fokus. Her bygges en felles plattform for godt holdningsarbeid. Vi garanterer et foreldremøte som virkelig setter dype spor for en bedre fremtid.

HVORDAN SKAPE ET GLEDELIG ARBEIDSMILJØ FOR SMÅ OG STORE?

Skolens betydning for fellesskapet og individene fortjener anerkjennelse. Ved å jobbe med språk og felles bevisstgjøring i personalgruppen skaper vi et fundament for å bygge en god kultur, med nysgjerrighet på individet og fokus på gode vennskap og tilhørighet. Et foredrag eller workshop om oss, fellesskapet, hva vi tror og antar om hverandre og hvordan vi kan skape gode resultater sammen! Det handler om selvfølgelighetene som dessverre ikke er vanlige. Bittesmå endringer har enorm effekt på hvordan vi føler oss rundt hverandre. Hvem er du trygg på og hvorfor? Hvem gjør deg usikker? Når føler du deg bra? Når presterer du best? Vi påvirker hverandre hele tiden - med konkrete tips og gjenkjennbare historier vil dere få flere aha opplevelser, samtidig som du får lyst til å være mer raus og åpen sinnet.

GLEDING™ DAG

De siste årene har vi møtt tusenvis av barn og voksne på GLEDING™ DAGER. Sett av en dag til å skape en godt fundament for et bedre fellesskap og et godt skolemiljø for barn og voksne. Det fungerer på følgende måte: skolen får tilsendt et opplegg for klasseromsundervisning, vi møter barna for en kort fellessamling og deretter møter vi personalet for foredrag/workshop med fokus på et godt arbeidsmiljø, elevsyn og relasjoner. Til slutt møter vi alle foreldre og foresatte, samt SFO/AKS personell - til foredrag på kvelden. Vi får ofte tilbakemelding om at akkurat det at alle er med - at alle er inkludert denne dagen, det gir en "ny start", et nytt fokus og gode verktøy som alle kan bruke i etterkant.

LEDELSE

Det er fascinerende å se hvor mye makt som ligger i ledelse, hvor enorm påvirkningskraft et menneske kan ha i en gitt rolle. Ledelse påvirker mennesker hver dag til det bedre eller det motsatte. Hvordan være en god leder? Hvordan påvirker de små forskjellene til ulike utfall? Hvordan kan du være en leder som er tydelig og varm? En modig leder som tør å vise din menneskelighet. Hvordan kan du få folk til å ville følge deg med eller uten tittel?