ungdom.png

Gleding UNG

Tiden mellom barn og voksen er ikke bare enkel.

Hvem er jeg? Hva vil jeg “bli”? Hvem er oss og hvem er de andre? Hva er kult? Hva gjør sosiale medier med oss? Hva er bra nok?

 

Gleding teamet kommer gjerne til en av deres skoler eller studentsamfunn for å gi påfyll og verktøy til hvordan vi gjør hverandre godt og gode, til livsmestring, vitaminer for en god psykisk helse, til hvordan vi bygger selvfølelse og selvtillit og ikke minst - hvordan vi alle kan finne vår plass og kjenne at vi hører til.


FOREDRAG

ungdomskole

Foredrag for elever, personal og foreldre, organiseres som en gledingdag.

Videregående skole

Foredrag for elever og personal.

student

Foredrag for studenter.


 

Her er noe av det foredragene kan inneholde, dette skreddersys etter ønske:

  • Hvorfor er sosial og emosjonell kompetanse så viktig?           

  • Selvet: Selvfølelse, selvtillit og selvbilde

  • Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?

  • Verdier og holdninger – hvilken effekt de har på våre relasjoner

  • Hvordan bli robust til å tåle livet?

  • Hvordan gjør vi hverandre gode?

  • Hvorfor fokusere på ”gleding” istedenfor ”antimobbing”?

  • Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap

  • Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?