HVA SIER LEDERE OM OSS?

 

"Siri er usedvanlig engasjert, ærlig og motiverende. Hun balanserer samfunnsengasjement, humor og fagkunnskap på en brilliant måte. Hennes budskap inspirerer og berører."

-Målfrid Tveit - assisterende rektor, Bore Skule

"Siri leverer et inspirerende, ærlig og viktig foredrag om relasjonens ulike sider. Hun engasjerer og motiverer deltagerne til å ha fokus på relasjonsarbeid og egen rolle i det daglige. Et bidrag som gjør samhandlingen mellom mennesker bedre."

- Erik Alvestad - skolefaglig rådgiver, Fauske Kommune

"Hei Siri! Tusen takk til deg for en fantastisk flott stund i dag; du gir så mye av deg selv og opptrer så ekte at selv de mest skeptiske bare må involvere seg i temaet. Alle jeg har snakket med har vært super-fornøyd, og det var en god stemning i gruppa. Du har en veldig fin tilnærmingsmåte til viktige tema, så dette passet oss utmerket. Vet ihvertfall målgrupper som kunne trenge en dose med Siri-verdier også andre steder i kommuneorganisasjonen. Vi vil gi deg de beste skussmål." 

- Unni Norum, Vefsn Kommune

"Sandnesskolen har engasjert Siri F. Abrahamsen som foredragsholder for alle skoleledene i temaet relasjonell ledelse. Siri er en engasjert og kunnskapsrik foredragsholder. Hun har et stort samfunnsengasjement og har en entusiasme som smitter over på deltagerne.

Ved hjelp av teorier og gode eksempler fra et perspektiv som ser skolen “utenifra”, bidro hun til bevisstgjøring og nytenkning. Å engasjere henne til å forelese om relasjonell ledelse førte til at vi fikk nye perspektiver på kjente teorier og egne erfaringer."

- Hege Egaas Røen, Skolefaglig rådgiver, Sandnes Kommune