org_ekstra-01.png

BARNEHAGE

JOBBEN SOM GJØRES I BARNEHAGEN HAR EN ENORM EFFEKT PÅ FREMTIDEN VÅR.

Kvaliteten i relasjonene mellom de voksne er helt avgjørende for hvordan barna speiler seg fra gode voksne som rollemodeller.

 

Når de voksne har det bra og er bevisste hvordan de gjør seg selv og andre gode er sjansen stor for at dette også smitter over på barna. Vi bidrar gjerne med foredrag og workshops til personalmøter, lederutvikling, planleggingsdager og foreldremøter. Når de voksne har en felles plattform med felles fokus og språk kan vi skape den beste fremtiden sammen.

 

“Ledelse”

Det er fascinerende å se hvor mye makt som ligger i ledelse, hvor enorm påvirkningskraft et menneske kan ha i en gitt rolle. Ledelse påvirker mennesker hver dag til det bedre eller det motsatte. Hvordan være en god leder? Hvordan påvirker de små forskjellene til ulike utfall? Hvordan kan du være en leder som er tydelig og varm? En modig leder som tør å vise din menneskelighet. Hvordan kan du få folk til å ville følge deg med eller uten tittel?

“Hvordan skape et gledelig arbeidsmiljø for små og store”

Et foredrag eller workshop om oss, fellesskapet, hva vi tror og antar om hverandre og hvordan vi kan skape gode resultater sammen! Det handler om selvfølgelighetene som dessverre ikke er vanlige. Bittesmå endringer har enorm effekt på hvordan vi føler oss rundt hverandre. Hvem er du trygg på og hvorfor? Hvem gjør deg usikker? Når føler du deg bra? Når presterer du best? Vi påvirker hverandre hele tiden - med konkrete tips og gjenkjennbare historier vil dere få flere aha opplevelser, samtidig som du får lyst til å være mer raus og åpen sinnet.

Tematikk og innhold:

  • Viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse

  • Selvet: Selvfølelse, selvtillit og selvbilde

  • Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?

  • Verdier og holdninger – hvilken effekt de har på våre relasjoner

  • Hvordan anerkjenne for å skape robuste barn og voksne?

  • Hvordan gjør vi hverandre gode?

  • Hvorfor fokusere på ”gleding” istedenfor ”antimobbing”?

  • Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap

  • Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?

 
 

 
 
wwwgledingno.png