Små handlinger, store forskjeller!

Hvordan skaper vi mening, glede og livskvalitet?

Hva kjennetegner gode arbeidsplasser og oppvekstmiljø?

Gleding er det motsatte av mobbing og det handler om å skape gode dager som gir helse og positive resultater.

Foredrag

Siri ble i 2021 nominert til årets taler, hun har jobbet som foredragsholder i 10 år.
Gleding til verden