Cart 0
IMG_5761 (3).jpg

GLEDING™

Ordet GLEDING™ kommer fra spørsmålet: Hva er det motsatte av mobbing? “Gleding selvfølgelig!” var svaret fra gutten på 9 år. I dag handler gleding om veldig mye mer enn det å glede seg selv og andre.

Hva er GledinG?

Gleding handler om å bry seg og ta vare på hverandre – små og store. Om å tåle livet sammen. Det handler om å bygge robuste og empatiske mennesker som gjør en forskjell for seg selv og andre. Gleding handler om å gjøre de små tingene for hverandre i hverdagen – det som ikke koster noe, men som er så verdifullt. Ensomhet er en voksende utfordring i landet vårt. Gleding har som mål å skape et samfunn der alle føler seg verdsatt og alle hører til.

Gleding formidles gjennom kurs og foredrag - i lokalsamfunn, for skoler og barnehager, for studenter og i arbeidslivet. Vi er innom idrettslag og lag/foreninger. Et veldig etterspurt tema er: Hvordan kan vi være og gjøre hverandre gode? Det er nyttig kunnskap for alle mennesker. Der det er folk er det muligheter og vi beveger oss gjerne utover landegrensene for å skape en mer empatisk verden!

Vi leverer kvalitet. Selv om noen tenker at dette temaet er «mykt», så er det faktisk hardt arbeid. Vi er alltid oppdatert på anerkjent forskning og følger utviklingen på feltet. Vi er opptatt av at alt vi gjør skal være gjenkjennelig og nært hverdagen. Vi bidrar ikke bare med bevisstgjøring – vi bidrar også med verktøy for veien videre, for at varig positiv utvikling skal skje.

 

nettside_icon_ressurser.png

JEG HEIER PÅ DEG

Ny fantastisk sang laget i samarbeid med JubelTube. En sang om å heie på hverandre, om å være god nok, om å gjøre noe godt for andre - og om EMPATI.

nettside_icon_ressurser.png

SKOLE-HJEM SAMARBEID

Vi vil gjerne bidra til at alle barn får gode dager på skolen, med et best mulig samarbeid mellom skole og hjem. Her er noen tips til både skolen og foreldre/foresatte.

bfd1c9_smal.jpg